Administratorem bazy danych jest Cracovia Tour Bartosz Paleta. Wysłanie wiadomości na podany poniżej adres e-mail lub wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały dokładnie opisane w Polityce Prywatności.

Dane kontaktowe

Cracovia Tour
Bartosz Paleta

tel: +48 791 609 121
e-mail: biuro@cracoviatour.pl

Formularz kontaktowy