Administratorem bazy danych jest Cracovia Tour Bartosz Paleta. Wysłanie wiadomości na podany poniżej adres e-mail lub wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały dokładnie opisane w Polityce Prywatności.

Dane kontaktowe

  

Cracovia Tour

Bartosz Paleta

 

tel: +48 791 609 121

e-mail: bartosz.paleta@gmail.com

Formularz kontaktowy